Oktatásfejlesztési és Gazdaságkutató Intézet

E-mail: info@ogki.hu
Telefon: 06-20-337-7995
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000571, E/2021/000075

Vállalati programok (ESZEM-Program)

Tartalomjegyzék

ESZEM = Effektív szervezeti erőforrás menedzsment. De ettől nem kell megijedni!

Kutatóintézetünk alapvetően elkötelezett amellett, hogy a vállalkozásokat segítse igazán hasznos és eredményre vezető eszközökkel, erőforrás-gazdálkodását pozitív irányba változtassa.

Miért?

  • Mert minden rendszerben található „fekete, erőforrásfaló lyuk”.
  • Mert hatékonyabb, motiváltabb és kreatívabb lesz a teljes szervezet.
  • Mert jobban fog működni, mint a másik cég.
  • MERT PÉNZT ÉS IDŐT TAKARÍT MEG

Visszaélés-koncentráció-rugalmasság-munkaetika

Célja: a felsorolt szempontok szerint a dolgozók átfogó vizsgálata, a gócok feltárása és azok megszüntetésére vonatkozó javaslat

Célpontja: a szervezet minden dolgozója

Együttműködésre ható tényezők

Célja: mely tényezők befolyásolják az együttműködési hajlandóságot a szervezeten belül, hogyan javítható az együttműködés és így a szervezet hatékonysága

Célcsoportja: a döntéshozótól függ, lehet a szervezet csoportja, egyes személyek vagy a teljes szervezet

Innovatív rivalizálás

Célja: megvizsgálni, hogy mely tényezők, milyen módon hatnak a szervezetre, csoportra, egyénre egy versengő helyzetben, amelynek célja a hatékonyság növelése és a szervezet megerősítése

Célcsoportja: a döntéshozótól függ, lehet a szervezet csoportja, egyes személyek vagy a teljes szervezet

Időmenedzsment

Célja: megvizsgálni, hogy a szervezet a rendelkezésre álló időt milyen arányban és milyen hatásfokkal használja fel. Hol és hogyan lehet javítani a felhasználáson. Milyen tényezők befolyásolják a rossz időfelhasználást.

Célcsoportja: a szervezet egésze vagy részegységei

Humán energetikai optimalizálás

Célja: feltárni azokat a pozíciókat, ahol párhuzamosságok állnak fenn, miközben meghatározásra kerülnek azok a posztok, amelyekben a szervezet jelentős megtakarítást érhet el apróbb munkaügyi átalakításokkal.

Célcsoportja: a szervezet egésze

Humán pozicionálás

Célja: hogy feltárásra kerüljenek azok a személyek, akik a szervezet működését akadályozzák/erősítik, illetve megállapításra kerül, hogy mely pozícióban hasznosulhatna képessége a hatékonyság és gazdaságosság érdekében. A fizetett ellenségek felszámolása.

Célcsoportja: a szervezet egésze vagy részegységei, vezetői csoportok

Találékonyság-szakértelem

Célja: hogy felszínre kerüljenek a szervezeten belül az az egyén, aki képes a meglévő vagy más pozícióban a szervezet hatékonyságát növelni, erősíteni, kik vannak a nem megfelelő státuszokon és miért. Mely eszközökkel lehet a szervezetben meglévő potenciált erősíteni.

Célcsoportja: a szervezet egésze

Személyzeti audit

Az önökkel közösen végzett ellenőrzés célja, hogy az egyénekből felépülő szervezet egyes tagja miként és hogyan tudják erősségeiket a szervezet jobb kibocsátása érdekében előtérben helyezni. Módszere és metodikája egy átfogó tesztsorozat és kiértékelés, amelynek eredményeit a döntéshozó elé tárjuk, tanácsokat és ajánlásokat fogalmazunk meg a szervezett jobb teljesítménye érdekében, miközben nincsen szükség újabb forrás bevonására. Számos elemet tartalmaz az ESZEM-Program más eleméből, így azoknak ajánljuk akik igazán komolyan szeretnének a meglévő erőforrások felhasználásával kiemelkedőbb eredményt elérni.

Munka-magánélet egyensúly

Célja: hogy feltárja a szervezeten belül tevékenykedő egyénnek a magánélet munkára és a munka magánéletre gyakorolt egymást rontó és segítő hatásait. Elősegítse a döntéshozót, hogy milyen eszközökkel segítheti a jobb kibocsátásra az egyéneket.

Célcsoportja: a szervezet egésze, csoportjai

Munkaerő-piaci környezeti vizsgálat

Ezt a vizsgálatot azoknak a szervezeteknek ajánljuk, amelyek adott térségben még csak beruházást, fejlesztést terveznek (előtanulmány), vagy meglévő telephely jelentősebb mértékű fejlesztését tervezik. A vizsgálat feltárja azokat a térségi munkaerő-piaci jellemzőket, amelyek komoly hatással lehetnek a szervezet teljesítményére, hatékonyságára. Így megvizsgálja térség képzési szerkezetét, munkaerő hiányát és feleslegét, a humánerő mobilitását, stb. Javaslatokat, ajánlásokat fogalmazunk meg a térség erősségeit, gyengeségeit illetően, amely így a szervezet előnyére alakítható HR pozícionálást ad.