Oktatásfejlesztési és Gazdaságkutató Intézet

E-mail: info@ogki.hu
Telefon: 06-20-337-7995
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000571, E/2021/000075

Tréningek

Tartalomjegyzék

Vezetői érzékenyítés

A képzés célja, hogy a vezetők, vezető-jelöltek alapvető vezetői kompetenciái fejlődjenek. Cél továbbá, hogy hatékonyabb időgazdálkodással végezzék feladataikat, ismerjék meg a coach típusú vezetési formát. Képesek legyenek jobban reagálni a mindennapi vezetői feladatok kapcsán felmerülő problémákra.

Összesen 16 óra.

Változásmenedzsment

A képzés célja, hogy a résztvevők változásmenedzselési ismereteket, módszereket és modelleket ismerjenek meg, ezáltal képesek legyenek eredményesen bevezetni és menedzselni változásokat szervezetükben.

Összesen 48 óra.

Vezetőképzés

A képzés célja, hogy a vezetők, vezető-jelöltek vezetői készségei javuljanak. A tárgyalási készség fejlesztésével kívánja a képzés elérni, hogy a résztvevők minden, vezetőként megélt helyzetben alkalmazható tudásra tegyenek szert, fejlődjenek kompetenciáik.

További célja a képzésnek, hogy a résztvevők a nyilvánosság előtti szereplésre is jobban, hatékonyabban tudjanak felkészülni, szereplésük is eredményesebbé váljon.

Összesen 32 óra.

Értékesítési tréning

A képzés vezetők, értékesítők, területi képviselők és kereskedők részére lett kifejlesztve. Jól használható eszközöket ad a kezükbe, amikkel jelentősen javíthatják értékesítési hatékonyságukat. A tréning kommunikációs  alapokkal, tárgyalástechnikával, kifogás- és üzletkötési technikákkal foglalkozik.

A résztvevők a szituációs gyakorlatok segítségével alkalmazható tudást kapnak.

A képzés során megszerezhető kompetencia:

A tréning elvégzését követően a hallgató hatékonyabb értékesítővé válik, aki tudja kezelni a vásárlók kifogásait; tud árajánlatot készíteni; képes kommunikációt kezdeményezni, irányítani, fenntartani, lezárni; és elsajátítja az üzletkötési technikákat. A képzés során a résztvevő olyan módszereket sajátít el, ami képessé teszi a hatékonyabb munkavégzésre.

Összesen 24 óra.

Asszertív kommunikáció

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az önérvényesítő kommunikációra. Képesek legyenek érvényesíteni szükségleteiket úgy, hogy közben a másik fél szükségleteit is tiszteletben tartják a legkülönbözőbb kommunikációs helyzetekben, a szervezeti működés javítását is szolgálva. Az asszertív kommunikációra képesek legyenek egyenrangú partnerként, vezetőként, beosztottként, szervezeti egység képviseletében egyaránt.

Összesen 16 óra.

Konfliktuskezelés

A képzés célja, hogy a résztvevők konfliktuskezelési készségei fejlődjenek, megfelelően viszonyuljanak egy adott konfliktushoz, meg tudják választani a konfliktushelyzet megoldásához alkalmas konfliktuskezelési stratégiát és tudatosan legyenek képesek azt alkalmazni a szervezeti működés javítását is szolgálva.

Összesen: 32 óra

Hatékony kommunikáció

A képzés célja, hogy a résztvevők kommunikációs és együttműködési készségei fejlődjenek.
Képesek legyenek az önérvényesítő, hiteles és asszertív kommunikációra a szervezeti működés javítását is szolgálva. A megfelelő és hatékony kommunikációra képesek legyenek egyenrangú partnerként, vezetőként, beosztottként, szervezeti egység képviseletében egyaránt.

Összesen: 32 óra

Együttműködés és időgazdálkodás

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek hatékonyabb együttműködésre és időgazdálkodásra a szervezeti működés javítását is szolgálva. Fejlődjenek együttműködési készségeik egyenrangú partnerként, vezetőként, beosztottként, szervezeti egység képviseletében egyaránt.

Összesen: 32 óra

Munka és magánélet egyensúlya – stresszkezelés

A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a stresszhelyzetek kialakulását mind jobban elkerülni a munkahelyen és a magánéletben egyaránt, a bennük lévő stressz oldására technikákat sajátítsanak el.
Képesek legyenek a munka és a magánélet nagyobb egyensúlyának megteremtésére.

Összesen: 32 óra

Zöld átállás

A Zöld átállást támogató képzés olyan ismeretek elsajátítását segíti elő azok gyakorlati hasznosításának képességével együtt, amelyek előmozdítják a résztvevők gondolkodását a környezetkímélő, energiahatékony és felelősségteljes irányba. Ezzel kialakíthatják hosszú távon is fenntartható életmódjukat, hozzájárulva a bolygó és az emberek egészségének megőrzéséhez, így csökkentve az emberi tevékenységek környezeti és társadalmi hatásait, felhagyva a nem fenntartható szokásrendszerekkel.

Összesen: 28 óra