Oktatásfejlesztési és Gazdaságkutató Intézet

E-mail: info@ogki.hu
Telefon: 06-20-337-7995
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000571, E/2021/000075

Kutatás, fejlesztés

A kutatás-fejlesztés, (K+F) a kreatív tudásbázis célzott, szisztematikus bővítését jelenti.

Az új termékek tervezése és piacra dobása kulcsfontosságú a piacgazdasági környezetben működő vállalkozások számára. A technológiai fejlődés, a versenytársak tevékenysége és a fogyasztók változó preferenciája változó környezetet teremt, amihez csak folyamatos fejlesztéssel képes egy vállalat alkalmazkodni.

Kutatóintézetünk ezért nem is képes pontosan meghatározni azt, hogy milyen K+F projektekben tud részt venni.

Ehelyett álljon itt néhány kiemelt és példaként említett fejlesztési terület, amelyekben az elmúlt években részt vállaltunk:

 • Környezetvédelem
 • Környezetgazdálkodás
 • Rehabilitációs foglalkoztatás
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
 • Humángazdálkodás, vállalati felelősségvállalás, valamint vállalati kultúra menedzselése
 • Humánerőforrás rendszerek kialakítása
 • A vállalatok működését támogató/fejlesztő kutatási terület
 • Piaci előrejelzések
 • szervezetfejlesztést megalapozó stratégia kialakítása
 • A vállalkozás működési kereteinek kialakítása, fejlesztése
 • Gyakornoki programok
 • Vezetői képességfejlesztési eljárások alkalmazása
 • Mobbing témakör

K+F kooperáció

A Kutatás-fejlesztési (K+F) együttműködés folyamata

Ez a folyamatleírás azt a célt szolgálja, hogy érthetővé tegyük kutatás-fejlesztés tipikus menetét, a kapcsolatfelvételtől az együttműködési megállapodáson át az eredmények hasznosulásáig.

A K+F folyamata kutatóintézetünknél

 • Kapcsolatfelvétel
 • A fejlesztési igények megismerése
 • Az együttműködés területeinek kijelölése
 • Kutatási alternatíva meghatározása
 • Részletes kutatási tematika készítése
 • Kutatási megállapodás megkötése
 • A kutatási program lefolytatása
 • Problémafeltárás, részletes elemzés
 • Fejlesztési opciók kidolgozása
 • Az opciók összehasonlítása, kritikai értékelése
 • Gazdasági, környezeti és jogi feltételek illesztése
 • A legkedvezőbb javaslatok megoldási részleteinek kidolgozása
 • Kísérlet, gyakorlati tesztüzem
 • Kutatási nyilvántartás készítése
 • Kutatási beszámolók leadása
 • Értékelések és jelentések elkészítése – projektzárás
 • A vállalat indíthat új kutatást vagy csatlakozhat a már folyamatban lévő kutatási projektekhez. A kutatási tevékenység általában előre finanszírozott, így a vállalat hamarabb fizet és az utolsó részlettel megfizetésekor kapja meg a kutatási anyagot.

A kutatási célok eléréséhez alkalmazott általános módszertani elemek

Tervezés fázisa: explicit hipotézisek, vizsgálati kérdések és scope-ok felállítása. A megbízóval folytatott egyeztetések alapján annak piaci helyzetére tekintettel.

Elővizsgálat: az empirikus vizsgálatok mintafelvételi kereteinek definiálása.

Adatgyűjtés, adatfeldolgozás: a nemzetközi és hazai szakirodalom szintetizálása mellett az egyes témakörökhöz kapcsolódó legújabb tudományos kutatások és vizsgálatok, illetve esettanulmányok feldolgozása.

Elemzés-értelmezés: az adatgyűjtés során felhalmozott információ szelektálása, a hipotézisek ütköztetése (milyen viszonyban állnak az eredmények a kutatás előfeltevéseivel). Az empirikus vizsgálatok esetében a mintavételből származó eredmények értelmezése (statisztikailag szignifikáns-e). Konklúziók formájában szakmai iránymutatások és stratégiai javaslatok felállítása, kifejtése.