Oktatásfejlesztési és Gazdaságkutató Intézet

E-mail: info@ogki.hu
Telefon: 06-20-337-7995
Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000571, E/2021/000075

Aranykalászos
gazda

Engedélyszám: E/2021/000075
Részszakma megnevezése: Aranykalászos gazda
Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

Legyen Neked is élmény

az aranykalászos

gazda képzés!!

Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére – külön hatósági vizsga keretében – a képzés alatt lehetőség van.

Aranykalászos gazda - Általános tájékoztató

Munkaterület, munkakör rövid, jellemző leírása

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember.

A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait.

Képes a talajelőkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

Aranykalászos gazda - Bemeneti feltételek

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: –

Földvásárlás, öröklés, pályázatok kapcsán nélkülözhetetlen végzettség.

Aranykalászos gazda képzés

  • A képzés időtartama: 3 hónap
  • A felkészítés módja: a képző által biztosított tananyaggal és segédanyaggal, önálló otthoni felkészülés, gyakorlati felkészítés tangazdaságban (1 alkalom)
  • A képzés helyszíne: Budapest és/vagy Bodony (Heves megye)
  • A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány
  • Javasolt vizsgahelyszín: Törökbálint

Aranykalászos gazda - Szakképesítő vizsga

Sikeres házivizsga esetén tanúsítvány kerül kiállításra, mely tanúsítvánnyal a képzésben résztvevő szakképesítő vizsgára jelentkezhet, mely független akkreditált vizsgaközpontban tehető le.

A hallgatónak jogában áll bármely általa választott vizsgaközponttal felvenni a kapcsolatot és vizsgáját egyénileg megszervezni, de ennek lebonyolításával a Képző intézményt is megbízhatja. Utóbbi esetben a vizsgaszervezéssel kapcsolatos minden feladatot átvállalunk!

Szakképesítő vizsgán a számonkérés formái: projektfeladat
Megszerezhető végzettség: államilag elismert Aranykalászos gazda résszakma

Képzés általános adatai

Engedélyszám: E/2021/000075

Részszakma megnevezése: Aranykalászos gazda

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

Részszakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése:
6130 Vegyesprofilú gazdálkodó
6130 Önálló gazda
6130 Őstermelő
6111 Szántóföldinövénytermesztő
6130 Aranykalászos gazda

Információ

Minden egyes képzésünknél előzetes tudásfelmérés eredményének figyelembevételével határozzuk meg a képzési időt, mely így általában lényeges mértékben lerövidülhet.

Képzési programunk szerves része az otthoni, önálló tanulás, melyhez korszerű, tanuló barát tananyagot és segédanyagot biztosítunk

A sikeres vizsgához garanciát jelent oktatóink szaktudása, tapasztalata és korszerű, hatékony oktatási módszereink.

Kérdése van?

Amennyiben érdeklődik bármely képzésünk iránt és szeretne többet megtudni, az alábbi ablakra kattintva adja meg elérhetőségeit névvel, a konkrét képzés megnevezésével és még aznap jelentkezünk.

Amennyiben fontos írja meg, hogy mely napszakban keressük.

Név *
Email cím *
Telefonszám *
Érdeklődési terüet *
Üzenet *
Adatkezelés *