A Kutatás-fejlesztési (K+F) együttműködés folyamata

Ez a folyamatleírás azt a célt szolgálja, hogy érthetővé tegyük kutatás-fejlesztés tipikus menetét, a kapcsolatfelvételtől az együttműködési megállapodáson át az eredmények hasznosulásáig.
A K+F folyamata kutatóintézetünknél
 • Kapcsolatfelvétel
 • A fejlesztési igények megismerése
 • Az együttműködés területeinek kijelölése
 • Kutatási alternatíva meghatározása
 • Részletes kutatási tematika készítése
 • Kutatási megállapodás megkötése
 • A kutatási program lefolytatása
 • Problémafeltárás, részletes elemzés
 • Fejlesztési opciók kidolgozása
 • Az opciók összehasonlítása, kritikai értékelése
 • Gazdasági, környezeti és jogi feltételek illesztése
 • A legkedvezőbb javaslatok megoldási részleteinek kidolgozása
 • Kísérlet, gyakorlati tesztüzem
 • Kutatási nyilvántartás készítése
 • Kutatási beszámolók leadása
 • Értékelések és jelentések elkészítése – projektzárás
 • A vállalat indíthat új kutatást vagy csatlakozhat a már folyamatban lévő kutatási projektekhez. A kutatási tevékenység általában előre finanszírozott, így a vállalat hamarabb fizet és az utolsó részlettel megfizetésekor kapja meg a kutatási anyagot.

A kutatási célok eléréséhez alkalmazott általános módszertani elemek

Tervezés fázisa: explicit hipotézisek, vizsgálati kérdések és scope-ok felállítása. A megbízóval folytatott egyeztetések alapján annak piaci helyzetére tekintettel.
 
Elővizsgálat: az empirikus vizsgálatok mintafelvételi kereteinek definiálása.
Adatgyűjtés, adatfeldolgozás: a nemzetközi és hazai szakirodalom szintetizálása mellett az egyes témakörökhöz kapcsolódó legújabb tudományos kutatások és vizsgálatok, illetve esettanulmányok feldolgozása.
 
Elemzés-értelmezés: az adatgyűjtés során felhalmozott információ szelektálása, a hipotézisek ütköztetése (milyen viszonyban állnak az eredmények a kutatás előfeltevéseivel). Az empirikus vizsgálatok esetében a mintavételből származó eredmények értelmezése (statisztikailag szignifikáns-e). Konklúziók formájában szakmai iránymutatások és stratégiai javaslatok felállítása, kifejtése.